baranowski

Temat: Etyka turystyczna. Turystyka kwalifikowana a masowa
pogodę, to na szlaku będzie pusto. Ale ludzi nie wygonisz! Nie każda wyprawa w Tatry samochodem jest łatwa (jeżdżą tak często np. alpiniści). W góry, na szczęście, jeszcze wjeżdżać samochodami nie ... druga zasada, obecnie przeważa ta pierwsza. Oczywiście, opłaty redukują liczbę wchodzących do tych, którzy mają czym płacić. W miarę, jak w góry zwalają się tłumy coraz większe, tych mających czym płacić jest coraz więcej, więc trzeba podnosić opłaty coraz bardziej. Powstaje koncepcja "gór dla bogatych". Zresztą, nie tylko gór - korzystanie z ładnego krajobrazu w ogóle staje się dziś wyznacznikiem bogactwa. W ... rynkach miasteczek jeszcze nieskażonych masowoturystyczną hałastrą i oglądać wieczorne życie miasta - to prawdziwe, nie to sztuczne, na sprzedaż. Każde miejsce staje atrakcyjne, jeśli wytworzy się jego "legenda", a tej nie ... wytworzy się legenda, wtedy zwalają się tłumy masowych turystów, "ludzie nowocześni" budują domki letniskowe - a turyści kwalifikowani mają się wynosić albo chodzić tylko w złą pogodę, bo teraz nadszedł czas...
Źródło: forum.zhr.pl/viewtopic.php?t=991